Proces skupu złomu

Ikona dźwigu

Złom do zebrania

Ikona ręki trzymającej telefon

Kontakt z nami

Ikona ID

Sprawdzenie danych osobowych

Ikona małej wagi

Ważenie (wagą elektryczną)

Ikona podnośnika

Odebranie złomu

Ikona karty kredytowej

Płatność

Ikona torby z logo recyklingu

Proces recyklingu