Recykling złomu

Według badania przeprowadzonego przez amerykańską Agencję ds. Ochrony Środowiska, ponowne przetwarzanie złomu może mieć pozytywny wpływ na środowisko. Używanie przetworzonego materiału zamiast naturalnych zasobów rud żelaza może skutkować w:

75%

oszczędności energii

90%

oszczędności zasobów naturalnych

86%

redukcji zanieczyszczenia środowiska

40%

redukcji zużycia wody

76%

redukcji zanieczyszczenia akwenów wodnych

97%

redukcji ilości odpadów pogórniczych

Każda tona stali pozyskana z odpadów stalowych oszczędza:

1,115 kg

rudy żelaza

625 kg

węgla

53 kg

piaskowca

Oszczędność energetyczna na skutek przetwarzania innych metali wynosi:

dla aluminium

95 % energy

dla miedzi

65 % energy

dla cyny

85 % energy

dla cynku

60 % energy

Do najczęściej odzyskiwanych metali należą: stal, żelazo, cyna, aluminium, miedź, stal nierdzewna oraz cynk.
Metale dzielimy na dwie główne kategorie: żelazne, czyli takie zawierające w swoim składzie żelazo oraz nieżelazne, czyli te nie zawierające żelaza.

Metale segregowane są w zależności od swojego składu. Przykładowo, przy segregowaniu metali żelaznych wykorzystuje się ich właściwości magnetyczne. Podstawowa wiedza dotycząca metali jest niezbędna dla ochrony naszej planety.
Proces przetwórstwa metalu nie różni się znacznie od recyklingu innych materiałów i składa się z następujących etapów:

1

Odbiór i sortowanie

Na początku konieczne jest zebranie wszytskich materiałów zawierających w swoim składzie metal. W tym celu konieczne jest wdrożenie zorganizowanego systemu zbiórki materiałów za pośrednictwem osobnych pojemników na surowce wtórne umieszczonych w domach i centrach handlowych, wywożonych do większych miejskich punktów skupu. Drugim ważnym krokiem jest wybieranie materiałów nadających się do recyklingu. Jakość metalu zależy od jakości surowca wtórnego. Jedynie z dobrego gatunku surowca możliwe jest otrzymanie dobrej jakości metalu.

2

Przetwarzanie

kolejny krok to rozdrabnianie, podczas którego materiał zostaje rozdrobniony i ściśnięty po to, aby nie zajmował zbyt dużo miejsca na taśmie.

3

Strzępienie

Po rozdrobnieniu i ściśnięciu materiałów następuje ich strzępienie. Metale zostają pocięte na małe kawałki po to, aby łatwej je było później przetworzyć. Mniejsze kawałki oznaczają mniejszą powierzchnię, co z koleji przekłada się na mniejsze zużycie energii w procesie topienia. Stal zazwyczaj przetapia się w stalowe bloki, natomiast z aluminium tworzy się blachy.

4

Topienie i rafinowanie

Kolejny krok to topienie metalu w ogromnych piecach indukcyjnych, specjalnie dostosowanych do poszczególnych rodzajów materiałów. Zużycie energii i paliwa jest dużo niższe niż w przypadku przetwórstwa zasobów naturalnych.

Przetopione metale oczyszcza się i rafunuje używając różnych metod, w tym elektrolizy. Uzyskane w tym procesie bloki przewożone są do hut i poddawane dalszej obróbce. Tak powstają nowe urządzenia. Recykling oszczędza prawie 75% energii.