Wielka Brytania odnotowuje znaczny spadek kradzieży metali. To bardzo dobra wiadomość zarówno dla władz, jak i mieszkańców wysp. Rząd UK oraz samorządy lokalne są przekonane, że spadek kradzieży jest bezpośrednio związany z wprowadzeniem ustawy Scrap Metal Dealers Act.
 
Przez lata kradzieże złomu w Wielkiej Brytanii były codziennością. Łupem złodziei padało wszystko, na czym tylko dało się zarobić – ekstremalne przypadki dotyczą m.in. metalowych ławek wykopanych z parku, balustrad ulicznych, dachów, a nawet latarni miejskich. Niezliczone kradzieże mocno uderzyły w kieszenie podatników. Tylko w 2011 roku straty poniesione przez lokalne budżety Wielkiej Brytanii wyniosły aż 4,6 mld funtów. Kradzieże przyczyniły się więc do ogromnej dziury w budżecie samorządów lokalnych UK.

Sytuacja ta doprowadziła do złożenia przez jednego z parlamentarzystów projektu ustawy, która ureguluje przepisy przyznawania licencji dla osób handlujących złomem, zakaże im dokonywania transakcji gotówkowych i zaostrzy kary dla osób, które dopuszczają się nielegalnych i nieuczciwych działań w tym biznesie. Ustawę pod nazwą Scrap Metal Dealers Act wprowadzono w życie w 2013 roku.

metalowa ławka w parku

Przez lata kradzieże złomu w Wielkiej Brytanii były codziennością. Łupem złodziei padało wszystko, na czym tylko dało się zarobić – ekstremalne przypadki dotyczą m.in. metalowych ławek wykopanych z parku, balustrad ulicznych, dachów, a nawet latarni miejskich.

Pierwsze zmiany

Już po dwóch latach od wprowadzenia ustawy lokalne władze Wielkiej Brytanii odnotowały wyraźny spadek kradzieży metali. Dane dowodzą, że na przełomie 2013 i 2014 roku odnotowano w sumie 40 680 zgłoszonych kradzieży złomu na terenie Anglii i Walii. Dla porównania rok wcześniej było ich aż 59 788. Ilość kradzieży metalu spadła więc o około jedną trzecią. Największy spadek – bo aż o 46 procent – zaobserwowano w regionie południowo-wschodnim. W Londynie wyniósł 44 procent, a w regionie północno-zachodnim – 40 procent.

Samorządy lokalne nie mają wątpliwości, że spadek liczby kradzieży jest bezpośrednio związany z wprowadzeniem ustawy Scrap Metal Dealers Act z 2013 roku. Ustawa ta narzuca na handlarzy szereg obowiązków i obostrzeń, mających na celu zwalczanie przestępczości. Zgodnie z jej przepisami handlarze złomem muszą teraz uzyskać licencję na swoją działalność od lokalnych władz, nie mogą już rozliczać się gotówkowo i są prawnie zobowiązani do rejestrowania tożsamości byłych właścicieli zakupionych materiałów. Władzom nadano natomiast znacznie większe uprawnienia w działaniach skierowanych wobec nieuczciwych handlarzy.

policja

Już po dwóch latach od wprowadzenia ustawy lokalne władze Wielkiej Brytanii odnotowały wyraźny spadek kradzieży metali. Ilość kradzieży metalu spadła więc o około jedną trzecią.

To nie koniec!

Przedstawiciele władz wyrażają zadowolenie ze spadku zawiadomień o kradzieży złomu. To dobra wiadomość zarówno dla społeczności lokalnych, jak również budżetu Wielkiej Brytanii. Przepisy dotyczące handlowania złomem nareszcie zostały uregulowane, ograniczając możliwości ewentualnej działalności przestępczej i zwiększając bezpieczeństwo Brytyjczyków.

Władze UK nie zamierzają jednak spocząć na laurach. Liczba kradzieży znacząco spadła zaledwie dwa lata po wprowadzeniu ustawy, ale faktem jest, że wciąż odnotowuje się około 40 000 kradzieży złomu rocznie. W walce z przestępczością nie można więc ustąpić. Lokalne władze muszą nadal ściśle współpracować z policją, aby skutecznie wykrywać nieuczciwe działania i minimalizować odsetek dokonywanych przestępstw.

Zadowolenia nie kryje również British Metals Recycling Association – stowarzyszenie reprezentujące sektor recyklingu metali w Wielkiej Brytanii. Ian Hetherington, dyrektor generalny, a od października 2014 r. wiceprezydent BMRA, oświadczył, że cieszy go spadek liczby kradzieży złomu w Anglii i Walii. Wyraził jednocześnie troskę o dalsze działania władz, podkreślając, że Policja, Agencja Ochrony Środowiska i władze lokalne muszą zapewnić odpowiednie środki służące skutecznemu egzekwowaniu przepisów ustawy Scrap Metal Dealers Act. Profesjonalnie, solidnie i zjednoczone działania w walce z przestępczością zagwarantują Brytyjczykom bezpieczeństwo i raz na zawsze położą kres nielegalnemu handlowi.